บริการทำป้ายกัดกรด สแตนเลส และ ป้ายกัดกรดทองเหลือง
 (โลตัส เพชรเกษม)
http://www.tumtookyang.com/nameplate.html
บริการรับทำป้ายบ้านเลขที่, ป้ายชื่อติดหน้าห้อง,ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ,ป้ายnameplate,ป้ายหน้าห้อง,ป้ายตั้งโต๊ะ ,ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายชื่อติดหน้าห้อง,ป้ายหน้าห้อง, ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
ป้ายติดหน้าห้อง,ป้ายกัดกรด, nameplate
ป้าย nameplate ป้ายติดเครื่องจักรด่วน 2-3 วัน ทรงเหลี่ยม รอรับได้เลย
E-mail: itpromedia9@gmail.com
โลตัสบางแค ชั้น 1 Tel : 0851003160

รับผลิตป้ายสแตนเลสกัดกรด ป้ายทองเหลือกัดกรด ป้ายโลโก้ ป้ายชื่อ พนักงาน ป้ายหน้าห้อง ป้ายชื่อติดเครื่องจักร ป้ายหน้าร้าน ป้ายยี่ห้อ ฯลฯ
ป้ายตั้งโต๊ะ กัดกดรด ป้ายตั้งโต๊ะ แสตนเลส ป้ายชื่อหน้าห้อง
 
 
 

ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายกัดกรด ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายตั้งโต๊ะ
ป้ายกัดกรด ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลือง
ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ

ป้ายตั้งโต๊ะ
ป้ายกัดกรด
ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลือง
ตัว V

ป้ายตั้งโต๊ะ
ป้ายทองเหลืองป้ายกัดกรด
ป้ายตั้งโต๊ะ
ป้ายทองเหลือง ป้ายกัดกรด
ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายติดหน้าห้อง ป้ายสแตนเลสกัดกรด

ป้ายกัดกรด

ป้ายสแตนเลสป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายตั้งโต๊ะ
ป้ายสแตนเลสกัดกรดป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายติดหน้าห้อง ป้ายกัดกรด

ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายสแตนเลสติดหน้าห้อง ป้ายกัดกรด

ป้ายชื่อติดหน้าห้อง
ป้ายแสตนเลสติดหน้าห้อง ป้ายกัดกรด

 

ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายกัดกรดป้ายติดหน้าห้อง


ป้ายชื่อติดหน้าห้อง,ป้ายหน้าห้อง ,ป้ายชื่อผู้บริหาร,ป้ายเลขที่ห้อง ป้ายทองเหลือง ป้ายสแตนเลส

ป้ายติดหน้าห้อง, ป้ายทองเหลืองกัดกรด
ป้ายติดหน้าห้อง ป้ายกัดกรด

ป้ายชื่อติดหน้าห้อง
ป้ายติดหน้าห้อง ป้ายกัดกรด

ป้ายกัดกรด
ป้ายติดหน้าห้อง

 

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด
ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายติดหน้าห้อง, ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด
ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายติดหน้าห้องป้ายทองเหลืองกัดกรด
ป้ายกัดกรดป้ายกัดกรด

ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายกัดกรด

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายกัดกรด ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายกัดกรดป้ายสแตนเลส ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายติดหน้าห้อง
ป้ายกัดกรด ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด ป้ายสแตนเลส ป้ายติดหน้าห้อง

ป้ายกัดกรด

ป้ายกัดกรด ป้ายเลขที่ห้อง

ป้ายติดหน้าห้อง, ป้ายทองเหลืองกัดกรด
ป้ายกัดกรด ป้ายติดหน้าอก

ป้ายกัดกรด
NAMEPLATE ไดคัทกลม

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด

ป้ายสแตนเลสกัดกรด
ป้ายกัดกรด ป้ายสแตนเลสกัดกรด
ป้ายกัดกรด

ป้ายทองเหลืองกัดกรด
   

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด ไม่ลงสี

ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายกัดกรด
                ป้ายกัดกรด 

                ป้ายกัดกรด ป้ายสแตนเลสกัดกรด
                

ป้ายทองเหลืองกัดกรด

ป้ายกัดกรดป้ายทองเหลือง

ป้ายติดหน้าอกสแตนเลส และ ทองเหลือง

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด

ป้ายชื่อติดหน้าอก

ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายสแตนเลส

ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายกัดกรด
ทองเหลือง

ป้ายชื่อติดหน้าอก, ป้ายชื่อกัดกรด

ป้ายชื่อติดหน้าอก


ป้ายชื่อติดหน้าอก

ป้ายชื่อติดหน้าอก
ป้ายกัดกรด
ป้ายทองเหลือง พื้นทรายทองกัดกรด
ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด
ป้ายสแตนเลส

ป้ายกัดกรด

ป้ายทองเหลือง กัดกรด


ป้ายกัดกรด
ป้ายทองเหลือง กัดกรด
ป้ายอลูมิเนียมพิมพ์สี ทรานเฟอร์ รอรับได้เลย
ป้ายชื่อด่วน

ป้ายชื่อด่วน
ป้ายชื่อด่วน
ป้ายชื่อ ป้ายติดเครื่องจักรด่วน

ป้ายชื่อด่วน
     
ป้ายกัดกรด โดยทั่วไป จะใช้ สแตนเลส แผ่นทองเหลือง หรือ แผ่นอลูมิเนียม สำหรับ งานป้ายกัดกรดที่ร้าน จะใช้ ป้ายทองเหลือง กัดกรด ด้วยน้ำยา หรือ ป้ายสแตนเลส กัดกรด ด้วยน้ำยา
ซึ่งปกติใช้เวลาผลิต 10-14 วัน กรณี ที่กัดกรด ตัวอักษรเล็ก จำเป็นต้องทำฟิลม์ขึ้นมาก่อน จึงจะทำป้ายกัดกรด ได้ งานป้ายกัดกรด ทั่วไป สามารถลงสีได้หลายสี หากแต่ งานกัดกรด ขนาดเล็กจะทำยาก ราคาสูงกว่า
งานกัดกรด จะกัดลงผิวโลหะ เป็นร่องตื้นๆ แล้ว เทสีลงไป หรือ อาจกัดเป็นร่อง แต่ไม่ลงสีก็ได้ หากเป็นสแตนเลส จะมีข้อดี คือ สีไม่หม่น ต่างจากทองเหลือง
สแตนเลสที่ใช้ทำ จะเป็นผิวแฮรไลท์ เป็นสแตนเลสเงินกัดกรด หากเป็นทองเหลือง แฮรไลท์ จะพ่นแลค ป้องกันสีหม่น

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้ง

 • ลูกค้าต้องการใช้เมื่อไหร่ ถ้าด่วน เป็นอลูมิเนียมพิมพ์สีไม่ใช่กัดกดรด
 • ขนาดป้ายเท่าไหร่ ทองเหลือง หรือ แสตนเลส
 • ถ้าเป็นตั้งโต๊ะ ต้องถามเป็น ตัว V หรือ ตัว L กัดกรด ด้านเดียว หรือ 2 ด้าน
 • เวลาผลิต 12-16 วัน

งานโลหะกัดกรด สแตนเลส ทองเหลือง สามารถลงสีพื้นฐานได้ตามใจชอบ ประมาณ 2-3 สี
เหมาะสำหรับทำป้ายชื่อหน้าห้อง ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ป้ายเลขที่บ้าน ป้ายชื่อเครื่องจักร ป้ายแสดงวิธีใช้งาน ป้ายบอรด์ หรือ แล้วแต่ดัดแปลงตามต้องการ
สแตนเลสที่ใช้ทำเป็นสแตนเลสเบอร์ 304 คุณสมบัติเด่นคือไม่เป็นสนิม สแตนเลสมี 2 ผิว คือ ผิวเงา และ ผิวแฮร์ไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการ
ป้ายทองเหลือง มี 2 ผิว ผิวแฮร์ไลท์ และ ผิวเงา
ป้ายทองเหลืองพ่นทราย
ดูแบบเพิ่มเติม
 

 

 
 
  

 ป้ายชื่อ, ป้ายกัดกรด, ป้ายชื่อ, ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ, ป้ายชื่อโลหะ (Name plate), ป้ายติดหน้าห้อง,
  ป้ายพนักงาน, ป้ายสแตนเลส,  ป้ายสแตนเลสกัดกรด, ป้ายอลูมิเนียม, ป้ายโลหะ, งานกัดกรด ป้ายติดเครื่องจักร
,เนมเพลท, เพลท, แบบป้ายชื่อ, ป้ายชื่อติดหน้าห้อง, ป้ายตั้งโต๊ะ ,
 
 

บริการอื่นๆ
• พิมพ์รูปลงผ้าพร้อมเฟรม กระเบื้อง โปสเตอร์ นาฬิกา กรอบลอย จิกซอว์ ตุ๊กตาหน้าคน
• แปลงม้วนวิดีโอ HI8 VHS DV ลงแผ่น VCD , DVD , SLIDE VCD,DVD
• นามบัตร ตรายาง ตัดสติกเกอร์ การ์ดงานบวช งานแต่ง งานศพ สติกเกอร์ทอง งานฌาปนกิ สติกเกอร์เปลือกไข่ บัตรแข็ง PVC
• ล็อกเก็ตรูปเหมือน ป้ายอัฐิ รูปกระเบื้องใส่อัฐิ ป้ายบ้านเลขที่หินอ่อน
• ป้ายอิงค์เจท ธงญี่ปุ่น ป้าย X FRAME ป้าย ROLL UP PVC สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ไดคัท
• วาดภาพเหมือน วาดรูปล้อเลียนด้วยคอมพิวเตอร์ จำหน่ายกรอบรูปหลากหลายขนาด ถ่ายรูปติดบัตรด่วน รูปแฟชั่น
• ป้ายชื่อข้าราชการ ป้ายชื่อพนักงาน ป้ายชื่อนักศึกษา ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ป้ายชื่อติดหน้าห้อง ป้ายชื่อติดเครื่องจักร ป้ายติดเตือนข้างผนัง